INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Home IJSS


Article Submission / Makale Gönderimi


You can send your articles to the email address below for the May-June 2022 issue of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 


Dergimizin  Mayıs-Haziran 2022 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorusbd@gmail.com

Bir makale gönderirken, lütfen guide for authors da yer alan kurallara uygun olduğundan emin olunuz.
Recent Issue

Volume 6 Issue 24 2022Jenerik


Batı Düşünce Biçiminde Beden ve Bedenin Sanata Yansıması
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÖKTEPE


Mehmet Kavukçu ve Olafur Eliasson’un Eserlerinde Küresel Bir Sorun Olan Su
Doç. Dr. Gonca YAYAN
Yusuf HAN


Türkiye’de İlk Özel Hukuk Okulu Açma Teşebbüsü
Doç. Dr. Mustafa GENÇOĞLU

Sait Faik’in Öykülerinde Toplumsal Cinsiyet
Selen ÖZCİVANOĞLU

Çağdaş Kültürel ve Sosyal Yapıda Sanat Olarak Dövmelerin İncelenmesi
Arefa SARAMİ

Yabancılar Hukukunda Sınırdışı Etme İşlemi
Dr. Aynaz UĞUR

Türkiye Üniversitelerinde Uygulanan Uluslararası Değişim Programlarının İncelenmesi
Bünyamin Özdemir

Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Meslekî Tükenmişlik Yaşamalarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Serkan Kaynar

Arapçadan Türkçeye Geçmiş İnsana Ait Özellikler İle İlgili Benzer Kelimelerin İncelenmesi
Öğr. Adem Özkan
Assoc. Prof. Cemal Özdemir

A Criminological Analysis of Trans-Border Crimes of Illela-Birnin Konni Corridor
Ishaq Karofi USMAN

Eğitim Kurumlarında Örgütsel Sinizm Kavramının İncelenmesi
Erbil Tek

Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Amaç, Kapsam ve Yöntem Açısından İncelenmesi
Hacı Ali Korkmaz

Öğrencilerin İngilizce Başarıları ile Öz Düzenleme ve Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Münasip Güngör

Öğretmenlerin Eğitim Kurumlarında Yaşadığı Problemlerle Başaçıkmada Uyguladığı Yöntemlerin İncelenmesi
Yener Yıldırım

Yabancı Dil Türkçe Dilbilgisi Öğretiminde 6. Sınıf Öğrencilerinin Yaşadıkları Bazı Güçlükler: Irak Örneği
Dildar Çetinkaya
Assist. Prof. Dr. Doğan Yücel

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma ve Telaffuz Becerisinin Kazandırılması ve Geliştirilmesi Üzerine
Mehmet Donuk

Mustafa Kutlu’nun Tarihsel Şahsiyeti Etrafında Şekillenen Eserlerinin 
Türk Hikâyeciliğindeki İzdüşümü
Ayşe Koçak Işık

Üniversite Sınavına Girecek Olan Eşit Ağırlık ve Sayısal Grubu Öğrencilerinin Stresli Durumlarda Bilişsel Kontrol ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin İncelenmesi
Erhan Burak Payaz

Bir Faizsiz Bankacılık Türü Olarak Türkiye’de Katılım Bankacılık Sisteminin Dünü, Bugünü ve Yarını
Mehmet Tabaş

Kronik Diazepam Uygulamasının ve Diazepam Yoksunluğunun Kaçınma Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Yunus Güzel

Özel Okul Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimindeki Önderlik Süreçleri
Alper Tuncay


Türkçe ile Hintçe/Urduca Arasındaki Bazı Ortak Deyimler
Gauhar IMAM

A1- A2 Seviyesinde Yabanci Dil Olarak Türkçe Yazma Becerisinin Gelişiminde Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Kullanımı: Kazakistan Örneği
Nilgün MOVLYAMOVA
Asistan Profesör Dr. Elif Derya Özdemir


Investigation of Nigeria’s Comparative Advantage for the African Continental Free Trade Area
Ifeanyi Alan Eze
Osman Nuri Aras

 

 

 

 

 

 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret49990