INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Home IJSS


Article Submission / Makale Gönderimi


You can send your articles to the email address below for the September-October 2022 issue of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 


Dergimizin  Eylül-Ekim 2022 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorusbd@gmail.com

Bir makale gönderirken, lütfen guide for authors da yer alan kurallara uygun olduğundan emin olunuz.
Recent Issue

Volume 6 Issue 25 2022

 

Jenerik

Akademisyenlerde Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma: Spor Bilimleri Fakülteleri Örneği
Mehmet HOCAOĞLU
Ataman TÜKENMEZ
Bilge DONUK

Covid-19 Pandemi Sürecinde Boşanma ve Boşanmanın Ruh Sağlığına Etkileri
Prof. Dr. Esra ENGİN
Serap DEMİR

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Programının (Erasmus+ KA101) Değerlendirilmesi
Esra KAYNAR CEBECİ
Doç. Dr. Bülent ALCI

Eğitim Kurumlarındaki Stratejik Planlama Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşlerine Yönelik Bir Alan Araştırması
Ufuk Aydın

Eğitim Kurumu Binalarında
Akıllı Aydınlatma Kontrol Sistemleriyle Gün Işığını Taşıyan Sistemlerin İncelenmesi
Erkan Erdem


Investigation of the Effects of Art Therapy on Self-Compassion, Mood and Cognitive Functioning Levels in the Elderly
Zeynep GÜMÜŞ DEMİR
Volkan DEMİR

Ahtar Gazetesinin İslam Dünyasındaki Başlıca Meselelere Yaklaşımının İncelenmesi
Eyyup Othan

Covid- 19 Pandemisinin E-Ticaret Üzerindeki Etkisi
İhsan BAHÇECİ

Kazakça ve Türkçedeki Benzer Ses ve Şekildeki Kelimelerin Türkçe Dinleme ve Yazma Becerisine Etkisi
Kudret Önel
Prof. Dr. Cemal Özdemir

Sezai Karakoç’un Medeniyet Görüşü Üzerine Bir Değerlendirme
Felemez Karadeniz

Modern Okul Yönetiminde Durumsal Yönetim Kuramlarının İncelenmesi
Abdulkadir Korkmaz

Eğitim Kurumlarından Tekstil Meslek Liselerinde Yaşanan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Konusunda Alınması Gereken Tedbirlerin İncelenmesi
Ahmet Salih Denizci

Okullarda Yaşanan Olası İş Kazalarının Türleri ve Sebepleri
Ayşe Aydemir

Eğitim Yönetiminde Kurumsal Programlama ve Planlamanın Öğrenciler Açısından İncelenmesi
Burç Dermanlı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bir Materyal Geliştirme Örneği: Döndür-Geç
Yrd. Doç. Dr. Doğan YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜRDAL


Eğitim Kurumlarının Sosyal, Kültürel ve Bireysel Boyutlar Bakımından Amaç ve İşlevleri
Erçağ Önen

Avrupa’daki Eğitim Kurumlarında Eğitim Yöneticisi Seçme ve Atama Kriterlerinin İncelenmesi
Fuat Akay
Tamer Turan
Mahmut Benzer

Geliri Petrole Dayalı Ülkelerin Gelecek Perspektiflerinin İncelenmesi: Suudi Arabistan, Katar, İran Örnekleri
Hayrettin Akıllı
Murat Çakır

Cinsellik Hakkında Konuşmalıyız: Sosyal Adalet Perspektifinden Cinsellik
ve Sosyal Hizmet
Şükran KOLAY ÇEPNİ

Kuran’a Göre Yöneticilerde Bulunması Gereken Özellikler
Şener Şahin

Asya Pasifik ve Hint Pasifik’te ABD Öncülüğünde Geliştirilen İttifakların (Aukus- The Quad) ABD-Çin İlişkilerine Etkisi
Dr. Yasemin ÇOKGÜÇLÜ

Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşsizlik Sigortasının İncelenmesi
Serhan Baykal
Faruk Sarı
Güllü Arslan

Öğretmenlerin Meslekleriyle İlgili Yaşadıkları Stresin Kaynakları ve Stres Yaşamalarına Neden Olan Etkenlerin İncelenmesi
Müslüm Aydın

Eğitim Yönetimi Uygulamalarında Kurumsal Kimlik Modellemelerinin İncelenmesi
İrfan Kılıçtaş

 


 

 

 

 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret53295