INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Home IJSS


Article Submission


You can send your articles to the email address below for the Haziran 2024 issue of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 

Makale gönderimi


Dergimizin Haziran 2024 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorusbd@gmail.com

 Recent Issue


Volume 8 Issue 34 2024

  


Jenerik


Mu'īnü'l-Mürīd’de Yetkinlik Sıfat Fiili

Elif Gülnur KOCA

Duyu Bütünleme Sistemleri ile Eğitim İlişkisinde Fizyolojik Fonksiyonların İncelenmesi
Firdevs ULUTAŞ YEĞ
Seval Gök

Kimlik ve İnanç Ekseninde Ötekileştirilenler: Ezidilik ve 73.Ferman Sonrası Ezidi Göçünün Türkiye Yansımaları
Recep YİĞİT

Sözü Güzelleştiren Sanatlardan Mukabele Sanatının İncelenmesi: Kur’ân-ı Kerim Örneği
Doç. Dr. Halil İbrahim KOCABIYIK
Sebahat ÇAKIR

Teacher Candidates’ Self-Efficacy Beliefs Related to Four Basic Skills in English
Arş. Gör. Dr. İbrahim Halil YAPRAK
Ayşe Duygu MAVİLİ KİLÜKEN

Sanatını Filistin’in Özgürlüğüne Teksif Eden Edebiyatçı: Gassân Kenefânî
Hasan SARIKAYA
Prof. Dr. Ramazan KAZAN

Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî Adlı Eserinde Bir İmtihan Biçimi Olarak Hastalık Meselesi
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZDEMİR

Depremi Yaşamış Yetişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişkide Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Yordayıcı Rolü
Psk. Gül ORÇAN
Doç. Dr. Meryem KARAAZİZ

Morphometric and General Geomorphological Features of Kilistra (Gökyurt) Region
Dr. Halil Mesut BAYLAK

Mu’înü’l-Mürîd’de /+DIn/ Şeklinin Hâl İşlevleri
Özge ÇELİK

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmasının Depresif Belirtiler ile Öz-Şefkat İlişkisinin İncelenmesi
Psk. Piroz SAYIN
Doç. Dr. Meryem KARAAZİZ

Mimarinin Modernleşmesi
Beyzanur DEMİRCAN

Kumar Bağımlılığı ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde  Şemaların Aracı Rolü
Buket   DEMİRDÖĞEN
Doç.Dr.Meryem KARAAZİZ

Enderunlu Hasan Yâver'in Şiir Anlayışı
Hilal TANIK

Eleştirel Düşünme Kapsamında Öğretim Programlarının Düzenlenmesine Yönelik Farklı Yaklaşımların İncelenmesi
Yasemin Şen
Şenol Şen
Kemal Garip
Evren Dağlı

Bilgi Çağında Ülkelerin Uluslararası İmaj İnşası: Araçlar ve Pratikler
Yunus AYDOĞDU

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Bulunan Geçici Koruma Altındaki Sığınmacı Öğrencilere İlişkin Metafor Algılarının Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Gözde Uyanık

Bir Zamanlar Anadolu’da Filmi Bağlamında Türk Toplum Yapısında Bürokrasi, İktidar ve Kadın Görünümü
Hatice ŞANVERDİ
Emine KATIRCIOĞLU

Türkiye’de Kamu Politikalarında Yerel Karar Verme Sürecinin Merkezi İdareye Bağlı Taşra Teşkilatlarında Uygulama Örneği: Kefe Projesi
Turgay TARLA

 

Türk Yetişkinler İçin Öznel Yaşam Kalitesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Prof. Dr. Sibel ARSLAN
Doç. Dr. Hakan YAPICI
Doç. Dr. Rafet ÜNVER

Çocukluk Çağı Travmaları Ve Ebeveyn Tutumlarının Yetişkin Bireylerdeki Kriminal Düşünceler İle İlişkisinin İncelenmesi
Ezgi Doğan Dönmez
Meryem Karaaziz

 

Eğitim Metodolojisinde Analitik Düşünmenin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
Bahar Gönül
Tuğba İzgeç
Ayşe Geçen
Hazan İzgeç
Erol Gönül
Bedri Uslu

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Mesleki Doyumlarının Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Adile Şule Türk


Muhammed el-Yedâlî’nin ez-Zehebu’l-İbrîz fi Tefsir-i Kitâbillâhi’l-Azîz Adlı Eserinde Ulûmü’l-Kur’an
Eyyüp GENÇ
İbrahim GÖRENER

Sanat Bağlamında Berlin Duvarı’nın İzleri
Zeynep TONYALI

The Role of Culture in International Relations Beyond Political Boundaries (February 2024)
Alaa Al-Qatarneh

Mantıksal Çözümlemeli Düşünme Yöntemlerinde Otantik Materyaller ile Gerçek Dünya Durumlarının Kullanımı
Yıldıray Güçlü

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret98262