INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Home IJSS


Article Submission


You can send your articles to the email address below for the September 2023 issue of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 

Makale gönderimi


Dergimizin Ekim 2023 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorusbd@gmail.com

 Recent Issue


Volume 7 Issue 31 2023
Jenerik


Investigation of Aged Individuals in the Kahramanmaraş Earthquake in Turkey
Assistant Prof. Dr. Gül KADAN
Associate Prof. Dr. Rıdvan KÜÇÜKALİ


Eğitim Yönetiminde Örgütsel Kültürü Oluşturan Dinamiklerin Yetkin Fonksiyonlarının İncelenmesi
İsmail Baş
Seda Yıldız İnci

İktidar ve Cinsiyet Arasındaki İlişkiye Dair Foucault ve Bourdieu’nün Analizi
Eda Denli


Unterschiedliche Merkmale des islamischen Rechts gegenüber anderen Rechtssystemen
Prof. Dr. Abdullah Demir

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Motivasyonlarına Çoklu Ortamların Etkisi (Erbil Örneği)
Hasan KAYA
Prof. Dr. Cemal ÖZDEMİR

Palyatif Bakımda Sosyal Çalışmacı Varlığı
Dr. Berra CANSIZ KÖSESOY

Türkiye’nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Aplikasyonlarına Katılımı Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Desteğiyle Kültürel ve Akademik Amaçlı Değişim Programlarının İncelenmesi
Rahşan Bağcı

Tek Ebeveynli Bireyler Üzerine Nitel Bir Araştırma
Berfin AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Bora BALUN

Mütedeyyin Kentli Kimliğinin Mekansal İzdüşümü: Kızılcık Şerbeti Dizisi Örneği
Dr. Araştırma Görevlisi ŞEYMA AYYILDIZ


Bir Dilbilim Tezi Örneğinden Hareketle Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İhlalleri Üzerine
Doç. Dr. İlyas KAYAOKAY

İmparatoriçe Tasvirli Roma Sikkeleri Işığında, İmparatoriçelerin Saç ve Takı Tasarımı
Hacer KUMANDAŞ

Examination of the Decision to Work Remotely During the COVID-19 Pandemic Period in Terms of Corporate Legitimacy and Corporate Logic: Analysis of CEO Opinions
Dr. Öğr. Üyesi Harun KARAKAVUZ

Eğitim Felsefesinde Vatandaşlık Düşüncesini Temellendiren Hukuksal Düzlemin İncelenmesi
Ümit Karaağaç vd

Öğretmenlerin Eğitim Yönetiminde Karşılaştıkları Ayrımcı Tutum ve Davranış Algılarının Anlaşılmasına Yönelik Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Hafit Çelik

Yükseköğrenim Alanında Yapılan Çalışmaların Küresel Ölçekte İncelenmesi
Bünyamin Özdemir

Investigation of Nomofobia and Netlessphobia Levels of Child Development Undergraduate Students
Assistant Prof. Dr. Gül KADAN

Eğitim Kurumu Yöneticileri Açısından Motivasyonun İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında İncelenmesi
Yavuz Arslan vd.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sonrasında Eğitimde Yaşanan Değişim ve Dönüşümün İncelenmesi
Mehmet Yelaldı

Eğitim Yönetiminde Etkili Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi
Hacer Yazıcı

Avrupa Birliği Dil Eğitimi Politikalarının İncelenmesi
Ayşegül CEVAHİR vd

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programında Diğer Dinlerin Öğretimi
Doç. Dr. İsmail ARICI

 


 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret76229