INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Home IJSS


Article Submission


You can send your articles to the email address below for the December 2023 issue of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 

Makale gönderimi


Dergimizin Aralık 2023 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorusbd@gmail.com

 Recent Issue


Volume 7 Issue 32 2023


Jenerik

 


Practical Feasibility of Narrative Exposure Therapy in Syrian Refugee Population Residing in Turkiye: A Focus Group Study
Fatma Aysazci-Cakar
Thomas Schroder
Nigel Hunt

Eğitim Yönetiminde Motivasyonun Başlıca Karakteristiklerinin ve Motivasyonla İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Rızvan Güven

Tarihsel Tasarım Sürecinde Mevcut Eşgüdüm ve Uygulama Çerçevesinde Eğitim Yöntem ve Tekniklerinde Yeni Teknolojilerin Kullanımının İncelenmesi
Osman ÖZDEMİR
Eyüp ÖZGÜN
Mehmet Barış İL
Songül ELHAKAN

Cumhuriyet Devri Öncesinde ve Sonrasında Eğitim ve Öğretim Alanında Ülkemizde Yaşanan Gelişimlerin İncelenmesi
İlyas EKŞİ
Fayik ELHAKAN
Dilek TUNÇ
Gökhan BAYAR

Eğitim Yönetimi Planlamasında İnsan Kaynakları İhtiyacının Belirlenmesi Sürecinin İncelenmesi
Hüseyin TÜRKER

Profesyonel Eğitimin Tarihsel Gelişim Sürecinin İncelenmesi
Hasan DEMİRCİ
Burçin GÜNEY
Murat ŞENEL

Eğitim Yönetimi Bağlamında Yönetim Bilimi Perspektifinden Eğitimin Gelişimi
Yusuf YEŞİLYURT
Enes DAĞLI

Eğitim Sürecinde Öğrenme Teorilerinin İncelenmesi
Gözde KALKAN
Mehmet MAŞALI
Güneş CUDAL

Spor Ekseninde İyi Yönetişim İlkelerinin İncelenmesi: Antrenörlere Yönelik Bir Uygulama
Gülşah Akkaya
Aytekin Alpullu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret80887