INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Home IJSS


Article Submission


You can send your articles to the email address below for the June-August 2023 issue of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 

Makale gönderimi


Dergimizin Haziran-Ağustos 2023 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorusbd@gmail.com

 Recent Issue


Volume 7 Issue 29 2023JenerikRaya Dunayevskaya: Hegel ve Marks Arasındaki Diyalektik Sınırlar
Dilan Ergün Tekingündüz

Çocuk Hukuku ve Çocuk Haklar
ının Önemi Üzerine
Jale CESUROĞLU
Eylem MENTEŞOĞULLARI
Melih YILDIZ

Televizyon Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Ataerkilliğin Temsili
Doç.Dr. Rumeysa AKGÜN

Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış
Melih YILDIZ

Modern Yönetim Kuramlarından Sistem Yaklaşımına Güncel Bir Bakış
Eylem Menteşoğulları

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Çatışma Kaynaklarının Çeşitli Farklılıklar Açısından İncelenmesi
Sibel Kılıç

Eğitim Yöneticilerinin Performansını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Tuncer Avcı

Tarama Sözlüğü’nün Ters Dizimi
Yusuf Can AYDIN

Edebi Özellikleri Bakımından Kerkük Hoyratları
İsmail GÜRBÜZ

Total Quality Management in Education: A Strategic Approach for Continuous Improvement and Success
Eylem MENTEŞOĞULLARI

Durumsal  Liderlik Yaklaşımı: Değişen Dünyada Başarı İçin Esnek Bir Yol
Melih YILDIZ

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Nedenlerine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi: Kazakistan Örneği
Sema DUMAN
Asistan Profesör Dr. Elif Derya Özdemir

Özel Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesinde Sınıf Öğretmenlerin Rolü
Burhan POLAT
İsmail GÖKÇE
Memduh ERDOĞAN

Methodological Approaches Used in the Works of Fatima Mernissi on Issues of Islam and Gender Equality
Dr. Öğr. Üyesi Hacer AYAZ


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret69576