INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Home IJSS


Article Submission


You can send your articles to the email address below for the April 2023 issue of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 

Makale gönderimi


Dergimizin Nisan 2023 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorusbd@gmail.com

 
Recent Issue


Volume 6 Issue 27 2022 

JenerikEğitim Kurumlarında Örgütsel Verimsizliğin Azaltılması İçin Yapılması
Gerekenler
Ali Erdem Arpaçay

Çokuluslu Eğitim İşletmelerinde İş Değerleme Yönetiminin İncelenmesi
Muhammet Aka

Eğitim Yönetiminde Sosyal İzolasyonla İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Ümit Tuncar

Hitler’in Revizyonist Politikasının II. Dünya Savaşı Avrupa’sına Etkisi
Eda Kurt

Past and Present of Educational Technologies in Turkey
Oktay Yüksel
Behlül Arslan

Uluslararası Eğitim Şirketlerinde Yönetim Modellemesi Uygulamalarının İncelenmesi
Temel Kahveci
Aynur Hamzaçebi
Zeynep Şeniz Şengel

Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu ve PİKTES Projesi
Ali Volkan Nizamoğlu

Küresel Eğitim Şirketlerinin Güçlü Yönlerinin İncelenmesi
İnan Saygılı

Karışık Malzeme Kullanımında Özgün Bir Uygulama: Buz ve Seramik
Doç. Dr. Caner Yedikardeş

Teatral Temelli Eğitimin Özelliklerinin İncelenmesi
Menderes Üstün
Metin Arıkan

Eğitim Yönetiminde Girişimci Önderlik Uygulamalarının İncelenmesi
Soner Tüzer
Figen Üstün

Milli Eğitime Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları
Mobbing Unsurları
Aysel Yeşim OĞUZER
Dr. Pınar ÖZKAN

The Effect of Exchange Rate Increase on Aesthetic Cosmetic Tourism within the Framework of Health Tourism: Example of Türkiye
Türkan GEÇER

Küresel Eğitim Şirketlerinde Ödeme ve Ücretlendirme Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi
Saniye Denli

Eğitimcilerde Kaygı Bozukluklarına Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi
Tacettin Doğan

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Okula Bağlılık Düzeylerinin İş Motivasyonlarıyla İlişkisinin İncelenmesi
Feyzullah Yanık

Okul Binalarının Aydınlatılmasında Günışığını Taşıyan Sistemlerin İncelenmesi
Mahmut Güvenç
Selma Selvi
Orhan Özdemir

Eğitim Yönetiminde Uygulanan Ar-Ge Modellerinin İncelenmesi
Burhan Denli

Eğitim Kurumlarında Teknik Araç ve Gereçlerin Kullanımı Çalışmalarının İncelenmesi
Yasin Çelik

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Gelişiminde Filmlerin Kullanımı
Yılmaz YAMAN
Mustafa ARSLAN

Eğitim Yönetiminde Girişimci Liderliğin Davranışsal Boyutlarının İncelenmesi
Mehmet Ant

Eğitim Kurumlarında Yenilikçi Düşüncenin Gelişmesi Sürecinde Yöneticilik Yaklaşımlarına İlişkin Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Orçun Yılmaz

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Örgütsel İmaj Algıları Arasındaki İlişkinin Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Ömer Şaka

Eğitim Yönetimi Sürecinde Yaşanan Stres Durumunun Performansa Etkileri
Murat Karakamış
Nazlı Karakamış
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret62110