IJSS

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: 2548-0685             www.sobider.net

Anasayfa


Article Submission


You can send your articles to the email address below for the 
August 2024 issue
 of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 

 Recent Issue


Volume 8 Issue 35 2024Jenerik


Travmaya Bağlı Yaygın Kaygı Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Olgu Sunumu
Cemile Yıldırım
Doç. Dr. Meryem Karaaziz

Almanya'daki Türk Asıllı Bulgar Öğrencilerin Ana Dillerini  Geliştirme Süreçleri: Aachen Örneği
İbrahim Geçit
Prof. Dr. Cemal Özdemir

Türkiye’de Asgari ücretin Makroekonomik Belirleyicileri Üzerine Teorik ve Ampirik bir Analiz
Prof. Dr. Utku Altunöz

Sosyal Medya Platformu Youtube Üzerinden Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Portaller ve Kullandıkları Yöntemler
Şebnem GÖKMEN
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN


Halveti Şeyhlerinden Ünsî Hasan'ın Dîvân-ı İlâhiyât Adlı Eseri
Mustafa TATCI
Çocukluk Çağı Travmaları Ve Ebeveyn Tutumlarının Yetişkin Bireylerdeki Kriminal Düşünceler İle İlişkisinin İncelenmesi
Ezgi Doğan Dönmez
Meryem Karaaziz

 

Eğitim Metodolojisinde Analitik Düşünmenin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
Bahar Gönül
Tuğba İzgeç
Ayşe Geçen
Hazan İzgeç
Erol Gönül
Bedri Uslu

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Mesleki Doyumlarının Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Adile Şule Türk


Muhammed el-Yedâlî’nin ez-Zehebu’l-İbrîz fi Tefsir-i Kitâbillâhi’l-Azîz Adlı Eserinde Ulûmü’l-Kur’an
Eyyüp GENÇ
İbrahim GÖRENER

Sanat Bağlamında Berlin Duvarı’nın İzleri
Zeynep TONYALI

The Role of Culture in International Relations Beyond Political Boundaries (February 2024)
Alaa Al-Qatarneh

Mantıksal Çözümlemeli Düşünme Yöntemlerinde Otantik Materyaller ile Gerçek Dünya Durumlarının Kullanımı
Yıldıray Güçlü

 

Okul Öncesi Eğitimde Yeni Gelişen Bir Kavram Olarak Dijital Vatandaşlık
Şafak Akkoyunlu
Evrim Pınar

Guardian of the Straits: Ottoman Naval Battles at the Dardanelles (1656-1915) and Implications for Turkey’s Maritime Security
Halil Ersin AVCI

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam94
Toplam Ziyaret100897