INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Temsilcilikler

Volume 5 Issue 23 2021


Jenerik

Automated Teller Machine and Performance of Deposit Money Banks in Nigeria
Victor Inim Edet, Ph.D.
Opusunju, Michael Isaac, Ph.D.

Büyük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Raporlarına Covid-19 Etkisinin OranAnalizi Yöntemi ile İncelenmesi: Temel Gıda Üretim İşletmesi Örneği
Neşegül Parlak

Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısının Yordayıcısı Olarak Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri
Arş. Gör. Dr. Çiçek Nilsu VARLIKLAR DEMİRKAZIK

Seramik Çaydanlıklar ve Türklerde Çay Kültürü
Prof.İsmail Yardımcı
Mediha ALKAN

Cultural Diversity in Igbo Life: A Postcolonial Response to Chinua Achebe’s Arrow of God
Assistant Professor Md. Sazzad Hossain Zahid

Yeni İletişim Modelleme Sistemlerinin Eğitim Teknolojisinin
Geliştirilmesindeki Rolü
Zeliha Dündar

 

Volume 5 Issue 22 2021


Jenerik

Farklı Kültürlerlere Ait Yöneticiler ile Türk Yöneticiler Arasındaki Çatışma Nedenleri ve Müzakere Tarzlarının Karşılaştırılması: İstanbul’daki Tekstil Firmalarında Çalışan Üst ve Orta Kademedeki Yöneticiler
Ahmet ÇELİK
Murat BAŞAL

Türkçe Öğretiminde Online Platformların Kullanılması
Phd Student Necla Bodur
Associate Professor Cemal Özdemir

Sanat ve Mitoloji Açısından Kadir Şişginoğlu’nun Eserlerinin Çözümlemeleri
Doç. Gonca YAYAN
Elif AKDOĞANOĞLU

Bakara Suresi 6-16 Ayetlerinde Yer Alan Fiillerde Söylem Analizi
Emin Osman Uygur

Multidimensional Economics in Graph a New Paradigm
Constantine Taushanzhi 


Single Tax in the Agricultural Sector of the Economy A New Paradigm
Konstantin Taushanzhi
Haydar Erdelen
Volume 5 Issue 21 2021Jenerik


Development of The Modern Uzbek Women’s Literature in Afghanistan
Assoc. Prof. Murat AKYUZ

Türkiye’de Sigorta İşletmelerinin Büyüme ve Gelişimindeki Ürün Geliştirme Üzerinde Oluşan Zorluklar
Dr. Münevver BAYAR

NURKA (Nursi Karakter Analizi) Karakterlerinin Özellikleri
Abdullah Demir

The Principle of Diplomatic Immunity Under Islamic Law
Sadiq Muhammad Safiyanu

Kırgız Edebiyatında Hitabet (Çeçendik Önör) Sanatı
Dr. Öğr. Üyesi Shurubu Kayhan

Kozmik Şahitlik (Hz. İbrahim Örneği)
Prof. Dr. Lütfi BOZDOĞAN


Altın Madenciliği Şirketleri Rezervlerinin Verimliliğinin Muhasebe ve Ekonomik Analiz Bakımından Değerlendirilmesi: Rusya’da Bir Uygulama

Doç. Dr. Denis Lysenko
Dr. Öğr. Üyesi Leyla Akgün


Irak Kürtlerinin Siyasallaşmadan Kurumsallaşma Süreci

Selahaddin Uğur Işık

Ağızdan Ağıza İletişimin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Otomobil Servisleri Üzerine Bir Araştırma (Ankara Örneği)

Murat BAŞAL

Pandemi Döneminde Bireylerin Sağlığa Dair İşlevsel Olmayan İnanç Kaygı ve Depresyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doç. Dr. Esra ÇALIK VAR
Özge BENCİK


Yabancı Dil Öğretimi Yöntem ve Teknikler: Feynman Öğretim Tekniği
Cemal Özdemir
Emin Osman Uygur

Sivil Havacılık Sektörünün Dijital Dönüşümü Bağlamında Uluslararası Pazarlama ve İnovasyon
Öğr. Gör. Mutlu Gülsev YAĞIZ

Subalterns Too Can Speak and Contend for Power: Drawing Inspiration from Sheikh Mujib’s 7th March Speech in Nation Building
Md. Sazzad Hossain Zahid

Ulusalüstü ve Ulusal Mevzuatta İşkence Suçu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İşkence Kavramına Bakış Açısı
Asst. Prof. Dr. Dilaver NİŞANCI
Öğr. Gör. Selda GÜNER NİŞANCIVolume 4 Issue 20 2020 

Jenerik

Sosyal Medyadaki Film Yorumlarının Fikir Madenliği ile Otomatik Sınıflaması

Migena Ceyhan
Zeynep Orhan
Dimitrios Karra

Lecture Management in the War against Terrorism: Perspectives of Religious and
Cultural Anthropology
Syafrizal
Ahmad CALAM
Onggal SIHITE
Muhammad IQBAL

The Proliferation of Small Arms and Light Weapons in The North East Nigeria: The Role of The United Nations
Mustapha SALIHU
Kemal OZDEN

Basmala And Spiritual Hygiene
Muhittin AKGÜL

The Challenges of Electronic Voting in Terms of Constitutional Parameters: Case of Estonia and Germany
Ada Güven

Turizm Sektöründe İnovasyon Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti
Üzerindeki Etkisi
Deniz Sönmez

Nursi Karakter Analizi (NURKA) ile Enneagramın Karşılaştırılması
Abdullah Demir
Şenol Dane

Investigation of Adnan Turani's Mother-Child Series in The Art Of Painting
Damla Can Koç

Türk Hava Taşımacılığında Kurumsal İtibarın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
Emel SARAÇ
Murat BAŞAL

Burhanuddin Namık’ın Edebi Kişiliği Araştırmaları ve Eserleri
Doç.Dr. Murat AKYUZ
M. Rahim İBRAHİM
Vahdatullah DARKHANİ

Almanya’nın Doğu Politikasında Balkanlar
Suat Zeyrek
Hasan Hakan Ulutin


Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Memurlarının Disiplin
Sorumluluklarının Karşılaştırılması
Zarina Ravshanova


Bazı Altay Topluluklarında Çocuklara Ad Verme Gelenekleri
Dr. Öğr Üyesi Shurubu Kayhan 
Volume 4 Issue 19 2020


Jenerik

Endüstri 4.0’ın İstihdama Etkisi: Sivil Havacılık Sektörü Üzerine
İnceleme

Öğr. Gör. Simge SELVİTOPU
Öğr. Gör. Mesut ÖZTIRAK
Öğr. Gör. Gülfer YILDIZ
Öğr. Gör. Mutlu Gülsev YAĞIZ

Enneagrama Göre Kişilerin Öğrenme Tarzları
Abdullah Demir

Geleneksel Kumaş Desenlerinin Yorumlanarak Çağdaş Seramik Sanatında Kullanımı
Prof. S. Sıdıka SEVİM
Arş. Gör. Esra ÖZTÜRK RAZİ

İslâm İktisadına Göre “Sonsuz İhtiyaçlar-Kıt Kaynaklar” Yaklaşımı
Veli SIRIM

Multiculturalism and Motivation on Foreign Language Learning
Assoc. Prof. Dr. Kenan KAPUKAYA

The Privileges and Immunities of Diplomatic Envoys Under International Law
Abdul-Rauf Mahmoud Abba
Sadiq Muhammad Safiyanu


Sosyal Medyada Etik Sorunlar: Bir Literatür Taraması
Öğr. Gör. Vildan Bayram

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetiminin Önemi Üzerine Nitel Bir Çalışma
Öğr. Gör. Mesut ÖZTIRAK
Öğr. Gör. Vildan BAYRAM

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi Konusundaki Yargıtay Kararının Eleştirisi (2)
Erdal, Ömer Büreyde
Güven, Neslihan Kavak 
Memiş, Ecem

Historical Background of Ethno-Religious Conflicts in Nigeria
Kemal Özden
Baba Ousmane

 

Aile Şirketleri Kurumsallaşma ve Kriz Yönetimi
Deniz Sönmez
Filiz Sönmez Ayaz
Volume 4 Issue 18 2020


Jenerik

Endüstriyel Sosyal Hizmetlerin İnsan Hakları Yaklaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GEDİK

Enneagram as a Personality Determination Method
Abdullah Demir

Study Examine The Effect of Monetary Policy on Income Generation in Nigeria
Murat Akyüz
Michael Isaac
Oousunju
Jiya, Ndalo Santeli

Ronald Dworkin’in Hukuk Felsefesi Bağlamında Sosyal Liberalizm Yorumu
M.Seçil Yapık


Semiotic Psychoanalysis of Mulholland Drive and Uncanny Movie Director David Lynch
Arzu Çevikalp


Impact of Tomato Processing and Wastages in Kano Nigeria
Francis Sylvanus Udoh
Victor E. Inim


Bilimsel Tefsirin İmkânı Üzerine
M. Lütfi Bozdoğan


Liability of Legal Practitioners in Nigeria: The True Position of The Law
Sadiq Muhammad Safiyanu

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi
  Erdal, Ömer Büreyde
Güven, Neslihan Kavak
Memiş, Ecem

1913-1917 Yılları Arasında Bulgaristan'dan Yapılan Göçler ve Emlak-ı Metruke Sorunları
Suat Zeyrek
Hasan Hakan Ulutin 

Volume 3 Issue 17 2019


Jenerik


Some Fatwas of Ebussuud Efendi on the Churches in the Ottoman Empire 
Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislam Ebussud Efendi’nin Kiliselerle İlgili Bazı Fetvaları
Abdullah Demir

Comflict Management and Organizational Performance in The Nigerian Public Service
Hope U. Oforah 

Effect and Causes of Stigmatization Among People Living with Hiv and Aids in Federal Capital Territory Abuja, Nigeria 
Saka Mohammed Jimoh 
Omolola Atanda 
 Saka Aishat Oluwatoyin 
Babaita Isaku 

The Arabs and Tartars in Adam Smith’s Book of The Wealth of Nation

Adam Smith’in Ulusların Zenginliği Kitabında Tatarlar Ve Araplar Bahsi

Dr. Bilal Çelik
Dr. Murat Akyüz
Dr. Medet Önel 
 
The Challenges of Modernity and Ethics of Authenticity: Charles Taylor
Modernliğin Sıkıntıları Ve Sahicilik Etiği: Charles Taylor 
Araş. Gör. Zeynep Berke

Economic Regionalism in Africa: A Study of ECCAS (Economic Community of Central African States)
Prof. Nurettin CAN
Abubakar Aliyu Maigari

China Economic Reforms in Terms of Economic-Political Relations Between China and Africa; Way Forward or Not
Kemal ÖZDEN
Gylych JELILOV

Performance Analysis of Nigeria’n Global Innovation Index (GII)
Nurettin CAN
Sherali TURSUNBADALOV

Analysis of Chimamanda Adichie’s Purple Hibiscus and Mariama Ba’s So Long A Letter from a Feminist Perspective
Alpaslan TOKER 
Ummulkhair ADO-BAYERO


Volume 3 Issue 16 2019


Generic, Indexing, Cover


Toplum Yapısı İçerisinde Çalışma Olgusunun Ortaya Çıkışı ve Yaşanan Dönüşümler
Merve Aksungur
Prof. Dr. Türker Topalhan

Achievements of Non-State Actors at Diplomacy: A Lesson from ECOWAS
Umar Babani Mashio
Prof. Nurettin Can

An Appraisal of Human Rights Protection And Enforcement in Nigeria
Mohammed Hilal Adamu

Socio-Political Appraisal of Community Policing in Nigeria
Akintola Ismail PhD.
Sarafa Kolawole

Leadership Features of Enneagram Characters
Abdullah Demir

Internal Party Democracy and The Struggle for Political Dominance between Party Leadership and Elected Public Officials in Nigeria and South Africa
Ohazuruike, Kennedy

Perspective on Education and Crimes of Umdurman Women Prison in Mates
Maryam Mahmoud Umar


Monitoring Mechanisms and Risk Disclosure of Banks in Nigeria a Contextual Synopsis
Adamu Garba Zango

Knowledge Management and Competitive Advantage: A Study of Remou Oil Nigeria Limited
OPUSUNJU Michael Isaac
AKYÜZ Murat, PhD
SANTELI Jiya, Ndalo, PhD

Impact of Intervention Fund on the Growth of Small and Medium Scale Enterprise in Abuja
Akyuz Murat, PhD
Zwingina Twaliwi Christy
Opusunju Michael Isaac

Legal Frameworks for Combating  Economic and Financial Crimes in Nigeria
Alili Ngozi, Ph.D.

Issues of Conflict and Peaceful Co-Existence Among Ethnic Groups in Lagos
Obayomi O. Gregory
Omolola D. Atanda

The Causes and Effects of Alcoholism Among Youths in Akun Development Area of Nasarawa State, Nigeria
Saka Aishat Oluwatoyin
Omolola Atanda
Saka Mohammed Jimoh
Isiaka Babita

Sociodemographic Determinants of Consumers Purchasing Decision in The Nigerian Automobile Industry
Henry Diko Koce PhD
Mamman Zacchaeus Ndaba

Estimating Monetary Policy Reaction Function: The Case of Nigeria
Adeniyi Olatunde Adenuga
Jelilov Gylych, Ph.D
 
Gender Issues in Emecheta’s The Bride Price and Adichie’s Purple Hibiscus
Alpaslan TOKER
Aisha Bashir IFO


2019 Volume 3 Issue 15


Generic, Indexing, Cover


The Joint Implementation of Academic and Moral Education Modals According to Strategic Management Perspective 
Stratejik Perspektiften Akademik ve Moral Eğitimin Birlikte Uygulandığı Eğitim Modeli
Yavuz Kahraman

The Contribution Of Foreign Aid To The Reduction Of Poverty In Developing Nations
Nkoyo Ekere
Faiza Maitala

Effect Of Ownership Structure On Profitability Performance Of Listed Food And Beverage Firms In Nigeria: A Panel Data Approach
Umar Abbas Ibrahim, (PhD)
Ojo-Ayo Magdalene

Causes And Consequences Of Female Students Dropout Of Secondary School In Nasarawa L.G.A. Of Nasarawa State
Dr Bala Sani Abdullahi
Abubakar Aji

Inclusive Growth And Entrepreneurship Development In Nigeria
Murat, Akyüz  
Opusunju, Michael Isaac 
Jiya, Ndalo Santeli

Income Distribution And Income Inequality In Nigeria: Bridging The Gap Through Trader Money (The Buhari Model), Issues, Challenges And Prospects
Ohazuruike, Kennedy

The United Nations And Challenges Of Civilian Protection In South Sudan Crisis, 2013-2018
Ohazuruike, Kennedy

An Examination Of The Co-Existence Of Statutory And Customary Criminal Law In Nigeria
Sylvanus Gbedazhi Barnabas
Anadi Ngozi Obeta

The Role Of Ecowas Protocol For The Movement Of Persons, Goods And Services In Promoting Economic Growth On Africa’s Development
Mohammed Hilal Adamu
Anadi Ngozi Obeta

Electoral Bill And Electoral Security In Nigeria: Interrogating The Narratives
Professor Katuka Yaki
Elechi, Felix Aja, Ph.D
Ohazuruike Kennedy

Remanufacture And Customer Satisfaction: A Conceptual Study
Opusunju, Michael Isaac
Murat, Akyüz 
Jiya, Ndalo Santeli

Use Of Financial Analysis In Improving Financial Performance: A Case Study Of Industrial Company In Iraq
Mohammed Ali Jwaid Al-Mohammed

Millennium Development Goals and the Socio-Economic Development of FCT-Abuja Nigeria
Hope U. Oforah (Ph.D Mgt)

Designing Taxation Structure For Entrepreneurship In Developing Countries: A Case Study Of Nigeria
Alesanmi Abraham Idebi
Jelilov Gylych  Phd

The Impact of Corruption on Firm Financial Performance: Evidence from Nigeria
Bushi Kasimu Musa

Socio-Economy Determinants Of Farmers’ Participation In Food Market In Oyo State Nigeria
Akintola Ismail PhD

Non- Financial Reward Management And Performance In Organizations: A Theoretical Analysis
Ada Mac-Ozigbo (Ph.D), Mnim, Maom
Prof. Ngige Chigbo D

Should NNPC Be Privatized
Dr. Ahmed Adamu
Dr. Bilal Celik
 


2019 Volume 3 Issue 14


Generic, Indexing, Cover

Sultanism and Criticism as a Perception of Political Regime in the Ottoman Empire
Osmanlı Devleti’nde Siyasi Bir Rejim Algısı Olarak Sultanizm ve Eleştirisi
Daman CANSOY

Other World Demand Of Global Social Movements
Küresel Toplumsal Hareketlerin Başka Dünya Talebi
Dr. Ayşegül Dede

The Death Perception Of Performance Society 
Performans Toplumunun Ölüm Algısı
Mehmet Nuri Demir

Effect of Rural Electricity on Entrepreneurship Development in Nigeria: A Mediating Role of Business Performance Among Zobo Producers in Abaji Area Council, Abuja
Michael Isaac Opusunju 
Murat Akyüz 
Ndalo Santeli Jiya

Job Satisfaction Levels of Primary and Secondary School Teachers: Longitudinal Analysis 
İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri: Boylamsal Analiz
Mehmet ŞEREN
Zeynel Ersin ÖZCAN

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savunulmasında Şîi Müctehid
ve Ulemasının Verdikleri Fetvalar1 Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Suat Zeyrek
Hasan Hakan Ulutin

 


2018 Volume 2 Issue 13

Generic, Cover, Indexing

Critical Evaluation of History, Geography, Philosophy, Sociology and Literature Programs in Transferring the Core Values of the Republic
1924’ten Günümüze Cumhuriyetin Temel Değerlerinin Aktarılması Konusunda Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji ve Edebiyat Programlarının Eleştirel Olarak Değerlendirilmesi

Dr. Seyfettin ARSLAN

A Field Study Of Hedonik Shopping In Terms Of Some Demographic Variables
Hedonik Alışverişin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ

As A Movement Demanding New Social Movements
Talepkâr Bir Hareket Olarak Yeni Toplumsal Hareketler

Dr. Ayşegül Dede

A Nostalgic Trend in Leisure Habits: New Hookah Culture and Hookah Halls
Boş Zaman Alışkanlıklarında Nostaljik Bir Trend: 
Yeni Nargile Kültürü ve Nargile Mekânları
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇAĞLAK

Supplier Evaluations in the Aircraft Maintenance Organizations: Implementation of Suppliers Selection by Analytical Hiyerarchy Process in a Maintenance Repair Organization
Uçak Bakım Kuruluşlarında Tedarikçi Değerlendirmeleri:Analitik Hiyerarşi Prosesiyle Tedarikçi Seçimine Yönelik Bir Bakım Kuruluşu Uygulaması
Dr. Öğr. Üyesi Vahap ÖNEN

Adam Smith’in Ulusların Zenginliği Kitabında Türkler’le İlgili Bölümler
Dr. Bilal Çelik
Dr. Murat AKYÜZ
Dr. Medet Önel

 

2018 Cilt 2 Sayı 12

Generic, Cover, Indexing

Avustralya İle Yeni Zelanda’da Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Dr. Seyfettin Arslan

Kafkasya’dan Anadolu’ya Benzerlikleri ve Farklarıyla Bir Kültür Sembolü Olarak Çerkes Evleri
Öğr.Üyesi Dr. Tuğba Korhan

Velâ Ve Berâ Kavramları Bağlamında Allah Ve Resûlünü Sevmek
Öğr.Üyesi Dr.Refik Kasım
Mikail Dumlu

Yaygın Ve Yetişkin Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur’an Kursları Ve Dindarlık (Bilecik Örneği)
Dr. Emre YILMAZ

İletişimde Yeni Bir Kavram: Medya Psikolojisi
Öğr. Üyesi Dr. Cihan OĞUZ 

Su Medeniyeti Şehir ve Şiir
Yusuf ÇETİNDAĞ

 2018 Cilt 2 Sayı 11


İkinci Dünya Savaşı'nda Mersin ve İskenderun Limanları
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Korhan

" السِّرَّ وأخْفَى"  المعنى والدلالة دراسة تفسيريَّةٌ تحليلية

Dr. Öğr. Üyesi Refik Kasım


Toplumsal Hareketleri Dönüştüren Bir Olgu Olarak Kimlik Talebi
Dr. Ayşegül Dede

Tüketicilerin Arı Ürünleri Tercihlerinde Marka Algısı Ölçeğinin Tespiti
(GümüşhaneBayburt Örneklemi)

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN
 

 


2017 Cilt 1 Sayı 9


Generic, Cover, Indexing


Huzurevlerinde Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Emre YILMAZEbû Mutî’ Mekhûl en-Nesefî’nin 
Kitâbu’r-Red alâ’l Bida’ ve Ehli’l-Ehvâ
adlı eserinde İbâdiyye Değerlendirmesi

ما ورد في’ كتاب الرد على البدع
وأهل الأهواء ‘لأبي مطيع النسفي حول المذهب الإباضي

Doç.Dr. Orhan ATEŞ

Tasaavvufta Rüya Tabiri
Prof.Dr.Abdullah DEMİR2017 Cilt 1 Sayı 8

Generic, Cover, Indexing

Aksaray-Gülağaç İlçesinde Sele Sepet Örmeciliğinin Günümüzdeki Durumu 
Öğr. Gör. Semra KILIÇ KARATAY
Doç. Dr. Naile Rengin OYMAN


Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Depresif Belirti Düzeyi ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi 
Dr. Emre YILMAZ

İki Dilliliğin Sebepleri 
Zeynep ATEŞAL

Havayolu Taşımacılığında  E-Tatmin, E-Sadakat, Ağızdan
Ağıza İletişim, Daha Fazla Ödeme İstekliliği Arasındaki  
İlişkilerin İncelenmesi: Pegasus Havayolları İncelemesi
Yard.Doç.Dr. Vahap ÖNEN


İbaziyye'de Ru'yetullah 
رؤية الله عند المذهب الإباضي
Doç.Dr. Orhan ATEŞ2017 Cilt 1 Sayı 7

 

İki Dillilik ve Çift Dil  

Zeynep ATEŞAL

Muhalif Fırak Kaynaklarında İbâdiyye 
الإباضية في مصادر الفرق المخالفة

Doç.Dr. Orhan ATEŞ

Vakıa Suresinde Anlatılan Üç Grup İnsan Karakteri 

Abdullah DEMİR2017 Cilt 1 Sayı 6
2017 Cilt 1 Sayı 5
2017 Cilt 1 Sayı 42016 Sayı Özel 1


Külli Kaidelerin Hukuk Kaynağı Olarak Değeri
Prof. Dr. Abdullah Demir

Manas Destanındaki Etnonimler
Kutbu Nadirbaeva Ozubekovna2016 Sayı Özel 2


Modern Gençlerin Etnopedikojik Temellerde Eğitimi
Gulnaz Abdurahmanova

Пути развития предпринимательства в современных условиях Кыргызстана
Осмонова Айнура Шермаматовна
Акжолова Мейманбу Жолдошевна


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret41591